Bez kategorii

Zmiany w kks – czynny żal

Dodano

Przepis art. 16a kodeksu karnego skarbowego jest szczególnym rodzajem czynnego żalu i dotyczy oszustw podatkowych polegających na podaniu nieprawdy w złożonych deklaracjach podatkowych, czyli w praktyce dotyczy czynów z art.56§1-3 oraz art.76 kks. Od momentu dodania go do kodeksu przepis wzbudza spore kontrowersje i jest krytykowany m.in. za to, iż zapewnia bezkarność za umyślne dokonanie […]