Bez kategorii

Jak złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego

Dodano

Co to jest nakaz karny. Jeżeli otrzymaliśmy zawiadomienie, że w naszej sprawie został skierowany do sądu akt oskarżenia postępowanie przed sądem może potoczyć się dwojak – albo będzie rozstrzygnięte na zasadach ogólnych albo w sprawie zostanie wydany wyrok nakazowy. Przepis art. 500 § 1 k.p.k. mówi, iż : W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając […]