O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Od ponad dwudziestu lat zajmuję się wykonywaniem czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Od 2016 roku prowadzę indywidualną kancelarię radcy prawnego. Zanim podjąłem decyzję o założeniu kancelarii pracowałem w organach podatkowych gdzie prowadziłem postępowania podatkowe a także postępowania w sprawach wykroczeń i przestępstw skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości.

Długoletnia praktyka procesowa pozwoliła mi zdobyć unikalne doświadczenie i gruntowną wiedzę na temat metodologii działania finansowych organów postępowania oraz specyfiki przepisów podatkowych i karnych skarbowych. Dzięki temu reprezentując obecnie moich klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądem mogę im efektywnie doradzać i skutecznie wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem.

Do każdej sprawy podchodzę z pasją i pełnym zaangażowaniem kierując się zasadami etyki zawodowej, a w relacjach z klientami priorytetem jest dla mnie zaufanie i wzajemny szacunek, które są fundamentem owocnej współpracy.